Kirkollinen vihkiminen

Vihkipäivänne on ikimuistoinen ja ainutlaatuinen. Olette löytäneet toisenne ja haluatte sitoutua elämään yhdessä avioparina. Se on yksi elämän hienoimmista asioista!

Kirkollisessa vihkimisessä lupaatte Jumalan edessä toisillenne joko kahden kesken tai sukulaistenne ja ystävien läsnä ollessa rakastaa ja kunnioittaa toisianne avioliitossanne. Avioliitto on Jumalan antama lahja ja tehtävä ihmisille. Siinä on kysymys ennen kaikkea rakkaudesta sekä tahdosta elää toisen kanssa hyvinä ja huonoina hetkinä. Tämän vuoksi vihkimisessä kysytään puolisoilta nimenomaan tahtoa rakastaa.

Jos haluatte mennä naimisiin vihkipäivänä, ottakaa huomioon alla olevat asiat.


Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksenä on:

1. Avioliitolle ei ole estettä (ns. esteettömyystutkimus). Lue lisää avioliiton esteiden tutkinnasta.

2. Vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos et ole käynyt rippikoulua, sen suorittaminen onnistuu myös aikuisena. Lisätietoja aikuisrippikoulun suorittamisesta.

3. Aviopari voi saada kirkollisen vihkimisen, jos toinen on rippikoulun käynyt kirkkomme jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan. Tästä saat lisätietoja esimerkiksi vihkiviltä papeilta.


Vihkikeskustelu

Vihkiajan varaamisen jälkeen vihkivä pappi ottaa teihin yhteyttä. Hän sopii kanssanne ajan vihkikeskusteluun, jossa käydään läpi toimituksen kulku, käytännön kysymykset ja tarvittaessa myös harjoitellaan vihkimistä käytännössä.


Vihkikaava

Vihkitoimitus on jumalanpalvelus, joka koostuu raamatunluvusta, papin vihkipuheesta, rukouksesta, kysymyksistä vihittäville, aviopuolisoiksi julistamisesta sekä musiikista. Koko toimituksen perusta on siinä, että paikalla olevat ihmiset pyytävät siunausta teille ja teidän avioliitollenne.

(1. Häämarssi tai muu musiikki)
2. Alkusiunaus
3. Johdantosanat
4. Rukous
5. Raamatunluku (lukijana voi olla joku muukin kuin pappi)
6. Puhe
7. Kysymykset
8. Sormusrukous
9. (Mahdolliset sormuslupaukset)
10. Avioliiton vahvistaminen ja siunaaminen
(11. Virsi tai muuta musiikkia)
12. Yhteinen esirukous
13. Isä meidän -rukous
14. Herran siunaus
(15. Päätösmusiikki)

Vihkikaavan yksityiskohdista sovitaan papin kanssa vihkikeskustelussa. Esimerkiksi yhteislaulun, musiikkiesitysten tai kuunneltavan musiikin määrä ja kohdat ovat sovittavissa. Lue lisää vihkimusiikista.